ҚҰПИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

Бұл құпиялылық жеке деректер саясаты (бұдан әрі - Құпиялылық саясаты) «Дина» сауда желісінің  www.dinamarket.kz сайтында (бұдан әрі - Сайт) орналасқан, сондай-ақ «Дина Маркет» ұялы өтінімінде (бұдан – өтінім) қолданушының ақпаратына қолданылады

1. Термендерге анықтама

1.1. Нағыз құпиялық саясатында келесі термендер қолданылады.

1.1.1 Сайт әкімшілігі «Дина»  сауда желісі және «Дина Маркет» қосымшасы (Бұдан әрі - Әкімшілік) - ЖШС «Лучшее решение» атынан әрекет етуге уәкілетті.  Олардың міндеті жеке деректерді өңдеу,жеке деректердің құрамы мен мақсатын анықтау.

1.1.2. «Жеке деректер»- анықталған немесе анықталатын жеке тұлғаның (жеке деректер жататын) тікелей немесе жанама қатысы бар кез келген ақпарат.

1.1.3. «Жеке деректер өңдеу» - кез келген іс-қимыл (жұмыс) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе жинаумен, жазу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту) оның ішінде жеке деректерді, осындай құралдарды қолданбай жүзеге өндіру, пайдалану, беру, жеке деректерді жойылуын жою бұғаттау, иесіз (қол жеткізуін қамтамасыз ету, тарату).

1.1.4. «Жеке деректердің құпиялылығы»-оператор немесе басқа міндетті жеке деректерге рұқсаты бар тұлға субъектінің рұқсатынсыз немесе басқа заңды негіздерінсіз деректерді құпия сақтауға міндетті.

1.1.5. Сайт немесе «Дина Маркет» өтінім қолданушысы-  «Дина» сауда желісінің сайтына және «Дина Маркет» өтінімін қолдануға рұқсаты бар тұлға.

1.1.6. «Cookies» - сайттың тиісті бетін ашу әрекеті кезінде веб-клиент немесе веб-шолғыш HTTP-сұрауда веб-сервер сайын жібереді веб-серверге және қолданушының компьютерінде сақталған арқылы жіберілген ақпарат кішкене бөлігі.

1.1.7. «IP-мекен-жайы» - IP негізделген компьютерлік желіде түйіннің бірегей желілік мекен-жайы.

2. Жалпы ережелер

2.1. Сайт және мобильді қосымшалар қолданушы «Дина Маркет», «Дина» сауда желісі осы құпиялық саясат және қолданушы жеке деректерін өңдеу шарттарына келісім құрайды.

2.2. Қолданушы Құпиялылық саясаты талаптарына келіспеген жағдайда керек «Дина Маркет» ұялы қосымшасын мен«Дина» сауда желісі сайтын пайдалануын тоқтатуға міндетті.

2.3. Бұл құпиялық саясаты «Дина Маркет» ұялы қосымшасы мен «Дина» сайтына қолданылады. «Дина» сайты мен ұялы қосымшасында қол жетімді сілтемелері бар үшінші тұлғалардың сайттарына жауапты емес.

2.4. Әкімшілік «Дина» сауда желісі веб-сайтының қолданушылары мен бағдарламалар арқылы берілген жеке ақпараттың дәлдігін тексермейді

3. Құпиялық саясаттың мәні.

3.1. Құпиялық саясатына сәйке .әкімшілік «Дина» сауда желесінің сайты мен ұялы қосымшасына тіркелу кезіндегі берілген ақпаратты құпия сақатауына міндетті.

3.2. Осы құпиялылық саясаты бөлігі ретінде, жеке деректерді қолданушы  сайтқа немесе ұялы қосымшаға тіркелу барысында «жеке парақ» бөлімінде келесі сұрақтарға жауап беру арқылы ұсынылады:

3.2.1. Қолданушының аты-жөні.

3.2.2. Қолданушының телефон нөмірі.

3.2.3 Электронды почта мекен-жайы.

3.2.4. Қолданушының мекен-жайы.

3.3. Сookies өшірірілуі сайт пен ұялы қосымшасының түпнұсқалық растаманы талап ететін бөлімдеріне кіруге рұқсат бермеуі мүмкін.

3.3.1. Сайт және ұялы қосымшасы олардың қолданушылардың IP-мекенжайлары туралы статистиканы жинайды. Бұл ақпарат техникалық мәселелерді анықтау және шешу үшін пайдаланылады.

3.4. Кез келген жоғарыда айтылмаған ақпарат (сатып алу тізімі, қолданылатын браузер, т.б.) құпиялық саясатының 5.2. және 5.3. бөлімдерінде көрсетілген жағдайлардан басқа уақытта құпия сақталады.

4. Қолданушының жеке ақпаратын жинау мақсаты

4.1. Әкімшілік қолданушының жеке ақпаратын келесі мақсатта қолдануы мүмкін:

4.1.1. «Дина» сауда желісінің сайтында немесе ұялы қосымшасында тіркелген қолданушыларды сәйкестендіру.

4.1.2. Қолданушыға «Дина» сауда желісінің сайты мен ұялы қосымшасындағы жеке ресурстарын қол жетімді ету.

4.1.3. Қолданушыдан сұрау және сұрауларын өңдеу, хабарламаларды, сайтты пайдаланғаны үшін сұраулар мен өтінімдерді «Дина» сауда желісі қызметтері, оның ішінде қолданушыға кері байланыс құру.

4.1.4. Алаяқтықты болдырмау, қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолданушы орнын анықтау.

4.1.5.Қолданушы  ұсынған жеке деректердің дұрыстығын және толықтығын растау.

4.1.6. «Дина» сауда желісінің сайты мен ұялы қосымшасын қолдану барысда қолданушыны техникалық көмекпен қамтамасыз ету.

4.1.7. Қолданушының рұқсатымен өнім жаңартулары, арнайы ұсыныстар мен ЖШС «Лучшее решение» немесе ЖШС «Лучшее решение» серіктестерінің атынан ақпаратпен қамтамасыз ету.

4.1.8. Қолданушы келісімімен жарнамалық қызметті жүзеге асыру.

4.1.9. Өнімдерді, жаңартулар мен қызметтерді алу мақсатында ЖШС «Ең үздік шешім» серіктестер тораптарының сайтын қол жеткізуді ету.

5. жеке ақпараттың өңдеу әдісі мен мерзімі

5.1. Қолданушының жеке деректерін өңдеу шектеусіз уақытта кез-келген заңды түрде сонымен қатар автоматтандырылған құралдарды пайдалануы арқылы жүзеге асырылады.

5.2. Әкімшілік қолданушыны жайында ақпаратты курьерлық қызмет, оператор, пошталық ұйымдар сияқты үшінші тұлғаға «Дина» сайтында немесе ұялы қосымшада тапсырыс түскен кезде ғана құқылы.

5.3. Қолданушының жеке деректер тек негіздер бойынша және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік уәкілетті органдарға берілуі мүмкін.

5.4. Әкімшілік қолдаеушының жеке деректерін жоғалтқан жағдайда немесе жария ектен жағдайда, жеке деректерді жоғалту немесе жария туралы қолданушыға хабарлайды.

5.5. Әкімшілік Қолданушының жеке ақпаратын жою, өзгерту, көшіру, тарату және де басқа заңсыз іс-әрекеттерден қорғауға қажетті әрекеттер ұйымдастырылған.

5.6. Қолданушы ұштастыра отырып, әкімшілік шығындар немесе қолданушы жеке деректердің жоғалуына немесе жария туындаған басқа да теріс салдарын болдырмау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

6. Тараптардың міндеттемелері

6.1. Қолданушының міндеті

6.1.1. Веб-сайттар мен қосымшалар сауда желісі «Дина» пайдаланғаны үшін қажетті жеке деректерін туралы ақпаратты қамтамасыз етеді.

6.1.2. Осы ақпаратты өзгерген жағдайда жеке деректерге берілген ақпаратты толықтырып немесе жаңартуға міндетті.

6.2. Әкімшілік мендеті

6.2.1. Ақпаратты Құпиялық саясатының 4 тармағында көрсетілген мақсаттар үшін қолдану.

6.2.2. Қолданушының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жария етпеуге, құпия сақтауға міндетті. Сонымен қатар Қолданушанаң жеке ақпаратын қорғау мақсатында қолданылатын ақпаратты сатуға, жария етуге тыйм салынады.

6.2.3. Сауал немесе қолданушының талабы немесе инспекциялау мерзімге жеке деректерді субъектілерінің құқықтарын қорғау оның заңды өкілі немесе уәкілетті органның кейін, жалған жеке деректерді, немесе заңсыз әрекеттер анықталған жағдайда қолданушының жеке декертерді блоктауға міндетті.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Құпиялық саясатының 5.2, 5.3, және 7.2 тармақтарында көрсетілген жағдайлардан басқа, әкімшілік өз міндеттемелерін орындамаған жағдайды Қазақстан Республикасынның заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады.

7.2. Төменде көрсетілген жағдайларға байланысты ақпарат жария болған кезде әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды:

7.2.1. Ақпараттың жоғалуына немесе жария етуіне дейн үшінші тұлғаға белгілі болға жағдайда

7.2.2. Әкімшілікке ақпаратты бергенге дейн үшінші тұлғаға белгілі болған кезде

7.2.3. Қолданушының өзі жария еткен кезде

8. Дауды шешу

8.1. «Дина» сауда желісінің қолданушысы мен әкімшілік арасындағы дауды шешу мақсатында сотқа жүгінуге дейн ол шағымды (дау ерікті реттеу туралы жазбаша ұсыныс) мәлімдеуге міндетті.

8.2. Талапты алған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде талап ету алушы, талаптың нәтижелері туралы талапкер хабардар етеді.

8.3. Келісімге қол жеткізу мүмкін емес кезде даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, сот органына берiледi.

8.4. Осы құпиялық саясат және қолданушы мен Басқарма арасындағы қарым-қатынастардың бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.

9. Қосымша шарттар

9.1. Сайт әкімшілігі Қолданушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясаты өзгерістер енгізуге құқығы бар.

9.2. Құпиялық саясатының жаңа нұсқасы «Дина» сауда желісінің сайтында жария еткен күннен бастап күшіне енеді.

9.3. Осы Құпиялылық саясаты қатысты кез келген ұсыныстар немесе сұрақтар info@dinamarket.kz. электронды пошта арқылы хабарланады.

9.4. Ағымдағы Құпиялылық саясаты www.dinamarket.kz мекен-жайы бойынша қол жетімді

Сеть магазинов «Дина» ТОО «Лучшее решение»      Құпиялылық саясаты
Сайт «KHOMYAKOV» дизайн студиясымен жасалынған