Тауарлар каталогі
ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ

Берілген жеке ақпараттардың құпиялық саясаты ( бұдан әрі - құпиялық Саясаты) www.dinamarket.kz доменінде орналасқан «Дина» сауда желісінің сайтына (бұдан әрі - Сайт) және «Дина» ұялы қосымшасына (әрі қарай - Қосымша) қатысты Пайдаланушыларының Сайтты, бағдарламаларды, қосымшаларды және сандық Өнімдерін пайдалану кезінде қалдыратын барлық ақпараттарына қатысты жарамды.

1. Терминдерге анықтама.

1.1. Нағыз құпиялық саясатында келесі термендер қолданылады.

1.1.1. «Дина» сауда желісінің сайтының және «Дина Маркет» қосымшасының әкімшілігі (бұдан әрі - Әкімшілік) - ЖШС «Dina market» атынан әрекет етуге уәкілетті. Олардың міндеті жеке деректерді өңдеу, жеке деректердің құрамы мен мақсатын анықтау.

1.1.2. «Жеке деректер»- анықталған немесе анықталатын жеке тұлғаның (жеке деректерге жататын) тікелей немесе жанама қатысы бар кез келген ақпарат.

1.1.3. «Жеке деректер өңдеу» - автоматтандырылған немесе басқа да құралдарды қолдану арқылы жеке мәліметтермен жүргізілетін жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алып тастау, қолдану, беру ( тарату, беру), анонимді ету, бүғаттау, жою, жеке мәліметтерді жою әрекеттері немесе әрекеттер жиынтығы.

1.1.4. Сайт немесе «Дина Маркет» қосымшасынының қолданушысы (бұдан әрі - қолданушы) - «Дина» сауда желісінің сайтына және «Дина Маркет» қосымшасын қолдануға рұқсаты бар тұлға.

1.1.5. «Cookies» - бұл веб-сервер жіберген және веб-клиент немесе веб-браузер веб-серверге HTTP сұрауы бойынша сәйкес сайттың бетін ашуға тырысатын кезде жіберетін компьютерде сақталған шағын деректер.

1.1.6. «IP-мекен-жайы» - IP негізделген компьютерлік желіде түйіннің бірегей желілік мекен-жайы.

2. Жалпы ережелер.

2.1. Қолданушымен "Дина" сауда желісінің сайтын және «Дина» қосымшасын пайдалану, осы Құпиялылық саясаттын және Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу шарттарын қабылдауын білдіреді.

2.2. Қолданушы Құпиялылық саясаттын талаптарына келіспеген жағдайда, Қолданушы «Дина Маркет» ұялы қосымшасын және «Дина» сауда желісінің сайтын пайдалануын тоқтатуға міндетті.

2.3. Бұл құпиялық саясаты «Дина Маркет» ұялы қосымшасы мен «Дина» сайтына қолданылады. «Дина» сайты мен «Дина Маркет» ұялы қосымшасында қол жетімді сілтемелері бар үшінші тұлғалардың сайттарына жауапты емес.

2.4. Әкімшілік "Дина" сауда желісінің сайты мен қосымшасын пайдаланушы ұсынатын жеке деректердің дұрыстығын тексермейді.

3. Құпиялық саясаттың мәні.

3.1. Осы Құпиялылық саясаты бойынша өңдеуге рұқсат етілген жеке деректерді пайдаланушы сайтта және "Дина" сауда желісінің қосымшасында "Жеке кабинет" бөлімінде тіркеу формасын толтыру арқылы ұсынады және мынадай ақпаратты қамтиды:

3.1.1. Қолданушының аты-жөні;

3.1.2. Қолданушының телефон нөмірі;

3.1.3. Электронды почта мекен-жайы;

3.1.4. Қолданушының мекен-жайы.

3.2. Cookies-ті өшіру авторизацияны талап ететін сайттың бөлімдеріне және "Дина" сауда желісінің қосымшасына кіру мүмкіндігінің болмауына әкелуі мүмкін.

3.2.1. «Дина» сауда желісінің веб-сайты мен қосымшасы келушілердің IP-мекен-жайлары бойынша статистиканы жинайды. Бұл ақпарат техникалық мәселелерді анықтау және шешу үшін қолданылады.

3.3. Жоғарыда айтылмаған кез келген өзге жеке ақпарат (сатып алу тізімі, пайдаланылатын браузерлер мен операциялық жүйелер және т.б.) осы Құпиялылық саясатының 5.2. және 5.3.-тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, сенімді сақталуға және таратылмауға жатады.

4. Қолданушының жеке ақпаратын жинау мақсаты.

4.1. Әкімшілік қолданушының жеке ақпаратын келесі мақсатта қолдануы мүмкін:

4.1.1. «Дина» сауда желісінің сайтында немесе ұялы қосымшасында тіркелген қолданушыларды сәйкестендіру.

4.1.2. Пайдаланушыға сайттың жеке ресурстарына және "Дина" сауда желісінің қосымшасына қол жеткізуді қамтамасыз ету.

4.1.3. Пайдаланушымен кері байланыс орнату, оның ішінде сайтты және “Дина” сауда желісінің қосымшасын пайдалануға қатысты хабарламалар, сұраулар жіберу, қызметтерді көрсету, пайдаланушының өтініштері мен өтінімдерін өңдеу.

4.1.4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және алаяқтықтың алдын алу үшін пайдаланушының орналасқан жерін анықтау.

4.1.5. Пайдаланушы ұсынған жеке деректердің сенімділігі мен толықтығын растау.

4.1.6. "Дина" сауда желісінің сайтын және қосымшасын пайдалануға байланысты проблемалар туындаған кезде пайдаланушыға тиімді клиенттік және техникалық қолдау көрсету.

4.1.7. Пайдаланушыға оның келісімімен өнім жаңартуларын, арнайы ұсыныстарды, бағалар туралы ақпаратты, жаңалықтарды тарату туралы ақпаратты және "Dina market" ЖШС атынан немесе "Dina market" ЖШС серіктестерінің атынан өзге де мәліметтерді ұсыну арқылы ақпаратпен қамтамасыз ету.

4.1.8. Пайдаланушының келісімімен жарнамалық қызметті жүзеге асыру.

4.1.9. Өнімдерді, жаңартуларды және қызметтерді алу үшін пайдаланушыға «Dina market» ЖШС серіктестерінің сайттарына немесе қызметтеріне қол жетімділікті қамтамасыз ету.

4.1.10. Басқа мақсаттарда.

5. Жеке ақпараттың өңдеу әдісі мен мерзімі.

5.1. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу кез келген шектеусіз, кез-келген заңды жолмен, соның ішінде автоматтандыру құралдарын қолданатын жеке мәліметтердің ақпараттық жүйелерінде немесе осындай құралдарды қолданбай жүзеге асырылады.

5.2. Қолданушы Әкімшіліктің жеке мәліметтерді үшінші тұлғаларға, атап айтқанда, курьерлік қызметтерге, пошта ұйымдарына, байланыс операторларына, тек веб-сайтта немесе “Дина” сауда желісінің қосымшасында орналастырылған Пайдаланушының тапсырысын орындау мақсатында беруге құқылы екеніне келіседі.

5.3. Пайдаланушының жеке деректері Қазақстан Республикасының мемлекеттік билігінің уәкілетті органдарына тек Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіпте берілуі мүмкін.

5.4. Жеке деректерді жоғалтқан немесе жария еткен жағдайда, Әкімшілік Пайдаланушыға жеке деректердің жоғалуы немесе ашылуы туралы хабарлайды.

5.5. Әкімшілік Пайдаланушының жеке ақпаратын рұқсат етілмеген немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық-техникалық шараларды қабылдайды.

5.6. Әкімшілік пайдаланушымен бірлесіп, Пайдаланушының дербес деректерін жоғалтудан немесе жария етуден туындаған залалдардың немесе өзге де теріс салдарлардың алдын алу бойынша барлық қажетті шараларды қабылдайды.

6. Тараптардың міндеттемелері.

6.1. Қолданушының міндеті:

6.1.1. Сайтты және "Дина"сауда желісінің қосымшасын пайдалану үшін қажетті жеке мәліметтер туралы ақпарат ұсыну.

6.1.2. Осы ақпарат өзгерген жағдайда дербес деректер туралы ұсынылған ақпаратты жаңарту, толықтыру.

6.2. Әкімшілік міндеті:

6.2.1. Алынған ақпаратты тек осы Құпиялылық саясатының шарттарында көрсетілген мақсаттарға пайдалану.

6.2.2. Қолданыстағы іскерлік айналымда осындай ақпаратты қорғау үшін әдетте пайдаланылатын тәртіпке сәйкес Пайдаланушының жеке деректерінің құпиялылығын қорғау үшін сақтық шараларын қабылдауға міндетті.

7. Дауларды шешу.

7.1. «Дина» сауда желісі сайтының Пайдаланушысы мен Сайт әкімшілігі арасындағы қатынастардан туындайтын даулар бойынша талап, арызбен сотқа жүгінуден бұрын, міндетті түрде талап (дауды өз еркімен реттеу туралы жазбаша ұсыныс) қою керек.

7.2 . Талап алушы талап келіп түскен күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде өтініш берушіні талап арызды қарау нәтижелері туралы жазбаша түрде хабарлайды.

7.3. Егер келісімге қол жеткізілмеген болса, онда дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органына жіберіледі.

7.4. Осы Құпиялылық саясатына және пайдаланушы мен әкімшілік арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.

8. Қосымша шарттар.

8.1. Сайт әкімшілігі Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.

8.2. Жаңа құпиялылық саясаты, егер Құпиялылық саясатының жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, "Дина" сауда желісінің сайтында орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

8.3. Осы Құпиялылық саясатына қатысты барлық ұсыныстар немесе сұрақтар электрондық пошта арқылы хабарлануы керек info@dinamarket.kz.

8.4. Қолданыстағы құпиялылық саясаты мына мекен-жай бойынша орналасқан www.dinamarket.kz.